ITIC

Што е ITIC картичка?

  • Интернационална Професорска Идентификациона Картичка е картичка која е основана од страна на ISTC во 1984 година со цел да се овозможи на сите вонредни и редовни наставници и професори да можат да користат најразлични бенефиции согласно нивниот статус. Обезбедува повеќе од 400.000 попусти на глобално ниво и над 300 попусти во Република Македонија. Картичка која претставува единствен универзално признат доказ за статусот професор и картичка која нуди различни можности согласно духот на модерните текови на Интернационалната сцена.

Кој може да извади ITIC картичка?

  • Сите вонредни и редовни просветни работници

Како можам да извадам ITIC картичка?

  • Мала фотографија (како за лични документи);
  • Доказ од образовната установа за статусот на наставник или професор;
  • 300 денари.

Проверете ги ITIC попустите и бенефициите во Македонија:

Проверете ги ISIC попустите и бенефициите во светот: