IYTC

Што е IYTC картичка?

  • Интернационална Младинска Картичка претставува картичка која е основана од страна на UNESCO во 1975 година. Основната интенција од креирањето на оваа картичка е да им се овозможи на сите младинци без разлика дали се дел од одредена образовна установа или не, а се на возраст под 26 години, да можат да ги уживаат истите бенефити како и редовните корисници на ISIC. Картичка која ги прави достапни сите 400.000 и повеќе попусти кои ISTC ги нуди во Светот и која нуди повеќе од 300 попусти на територијата на Република Македонија за сите нови 400.000 илјади корисници на годишно ниво.

Кој може да извади IYTC картичка?

  • Сите младинци до 26 години

Како можам да извадам IYTC картичка?

  • Мала фотографија (како за лични документи);
  • Доказ за возраста (лична карта или пасош);
  • 300 денари.

Картичката се вади веднаш!

Проверете ги ITIC попустите и бенефициите во Македонија:

Проверете ги ISIC попустите и бенефициите во светот: