Јас сум студент на постдипломски студии, дали можам да аплицирам на Work and Travel програмата?

Постдипломци со ненавршени 28 год можат да аплицираат на програмата.