Студент сум во 1ва година, дали можам да аплицирам и колку испити треба да имам положено?

Пожелно е сите испити од прв семестар да бидат положени