Ме интересира дали можам да извадам ISIC картичка во друг град освен Скопје и за колку време можам да ја добијам истата картичка? Благодарам.

Картичката се изработува единствено во нашите канцеларии во Скопје и истата се издава веднаш. За да станете носител на оваа картичка потребно е да донесете една мала фотографија, доказ за статус на ученик или студент (копија од индекс или ученичка книшка) и 300 денари.