Program requirements

Возраст: 20-35 години

Образование или Професионално искуство:

 • редовен студент со тековни студии и сертифицирани постдипломски студии

или

 • Дипломец од академска установа не повеќе од 12 месеци пред почеток на интерншип програмата
 • Диплома или Сертификат од пост-дипломски студии надвор од САД. Во прилог со минимум една година работно искуство во земја надвор од САД

или

 • 5 години работно искуство надвор од Америка во областа на својата професија.

Професионален Тренинг

 • Мора да специфирате еден од наведените обуки за Тренинг Програмата:
 • Бизнис Менаџмент/Администрација
 • Маркетинг и Продажба
 • Сметководство и Финансии
 • Угостителство/Ресторан/ Tуризам
 • Правни установи

Времетраење

 • Максимум учество во програмата е 12 месеци.

Ова е адекватно време потребно за целосен развој на способностите и потребите за извршување на задачите на работното место во земјата каде живеете.

 • нема потреба од менување на одсек, за време на учеството.
 • Освен ако максимумот на учеството е 18 месеци.
 • За учезници во земјоделски, угостителски и туристички тренинг програми. Максимум времетраење на програмата е 12 месеци.
 • За програмите фокусирани на менаџмент, дозволено е времетраење од 18 месеци

Учесниците со земјоделски тренинг имаат дозвола за продолжување на тренингот за 6 месеци во име на академска дообука.