Цена на програмата

5490 USD за едно полугодие
5990 USD за цела школска година

Во цената е вклучено:

 • Сместување и храна во американско семејство
 • Здравствено осигурување
 • Една учебна година или едно полугодие  во средно американско училиште
 • Трансфер при одењето/ враќањето во/од Америка
 • Ориентациска програма наменета за учениците и родителите пред поаѓањето
 • Поддршка од страна на локалниот координатор
 • Прирачник со совети за учество на Програмата
 • Помош, поддршка и совет за учениците и родителите од страна на претставниците на агенцијата „Аурора Турс“, како и од американската Фондација во текот на престојот во САД
 • Помош при пополнувањето на апликацијата, собирањето документи, како и при добивање на виза
 • Извештај наменет за родителите со опис од постигнатите резултати на ученикот

Во цената не е вклучено:

 • Американска виза (160 USD ) + 180 USD za SEVIS такса
 • Авионски билет
 • Средства за секојдневни трошоци (300 USD месечно).

Динамика на плаќањето (на 3 рати):

- I рата: 1500 USD при потпишувањето на договорот
- II рата: по прифаќањето на ученикот на програмата