Work & Travel

WORK AND TRAVEL програма

Work and Travel e летна студентска програма за сите редовни студенти која овозможува престој и работа во САД за време на летниот распуст. Нашите спонзор агенции обезбедуваат квалитетни работни договори со познати работодавци: забавни и национални паркови, хотели, мотели, ресторани, продавници …

Најмногу работни понуди:

Аурора Студент Сервис е единствената македонска агенција која соработува со повеќе од 5 големи организации лиценцирани од Одделот на САД за програмата WORK AND TRAVEL USA во целиот свет. Секоја од овие организации нуди различни работни понуди за различни позиции и дестинации во САД. Доколку решиш да бидеш учесник на програмата Work and Travel USA исклучиво со Аурора Студент Сервис, ти имаш 10 пати поголема можност да ја откриеш најповолната работна понуда за тебе и местото во кое ќе го поминеш своето Американско лето.

Студентски Кредит

Aкo имаш потреба од финансирање на програмата, контактирајте не нас за условите за доделување на студенткси кредити за студентите кои учествуваат во оваа програма.

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

  • Да бидете редовен студент
  • Да сте на возраст од 18 до 28 години
  • Да имате општо познавање на англискиот јазик
  • Да сте отворени кон нови искуства и предизвици

ПРОГРАМСКИ ОПЦИИ

  • Full Placement – Аурора ви наоѓа работа
  • Self Placement – Самите студенти си обезбедуваат работа
  • Job Fair – Саем на работодавци