Студентски кредити

Aurora Student Service во соработка со Штедилница ФУЛМ, им излегува во пресрет на сите студенти кои немаат доволно средства да аплицираат за програмата односно кои би сакале да подигнат кредит и  истата да ја платат по враќањето од САД.

Кредитот нуди многу поволности:

* грејс период до 12 месеци;
* не се наплаќа надомест за предвремено затворање на кредитот;
* максимален износ 350 000 МКД;

и уште многу повеќе…

За подетални информации обратете се во нашата канцеларија или на
http://www.fulm.com.mk/default.asp?docID=33&lng=mc